Bosh sahifa Tinglovchilarga → May oyi dars jadvali

May oyi dars jadvali

Bir oylik tinglovchilar uchun                         

Qayta tayyorlash kursi tinglovchilari uchun

1. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari                                           1. Boshlang`ich ta'lim o`qituvchilari (rus) 

2. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari                           2. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 1-guruh 

3. Ona tili va adabiyoti o'qituvchilari 1-guruh                                              3. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 2-guruh 

4. Ona tili va adabiyoti o'qituvchilari 2-guruh                                              4. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 3-guruh 

5. Ona tili va adabiyoti o'qituvchilari 3-guruh                                              5. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 4-guruh 

6. Ingliz tili o'qituvchilari 1-guruh                                                                 6. Biologiya o'qituvchilari 1-guruh

7. Ingliz tili o'qituvchilari 2-guruh                                                                 7. Biologiya o'qituvchilari 2-guruh

8. Ingliz tili o'qituvchilari 3-guruh                                                                 8. Ingliz tili o'qituvchilari 1-guruh 

9. Rus tili o'qituvchilari 1-guruh                                                                   9. Ingliz tili o'qituvchilari 2-guruh 

10. Rus tili o'qituvchilari 2-guruh                                                                10. Ingliz tili o'qituvchilari 3-guruh 

11. Boshlang`ich ta'lim o`qituvchilari (tojik)                                                11. Informatika o'qituvchilari

12. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 1-guruh                                              12. Matematika o'qituvchilari (kasbiy)

13. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 2-guruh                                              13. Matematika o'qituvchilari 1-guruh

14. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 3-guruh                                              14. Matematika o'qituvchilari 2-guruh

15. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 4-guruh                                              15. Mehnat (texnoloiya) ta'limi o'qituvchilari

16. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 5-guruh

17. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 6-guruh

18. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari 7-guruh

19. Biologiya o'qituvchilari 

20. Kimyo o'qituvchilari

21. Geografiya o'qituvchilari

22. Fizika o'qituvchialari

23. Matematika o'qituvchilari 1-guruh

24. Matematika o'qituvchilari 2-guruh

25. Tarix o'qituvchilari

26. Tasviriy san'at va chizmachilik o'qituvchilari

27. Mehnat (texnoloiya) ta'limi o'qituvchilari 1-guruh

28. Mehnat (texnoloiya) ta'limi o'qituvchilari 2-guruh

31. Maktab amaliyotchi psixologlari

32. Umumta'lim maktablari yoshlar yetakchilari

33. Maktabgacha ta'lim muassasasining tarbiyachialari 1-guruh

34. Maktabgacha ta'lim muassasasining tarbiyachialari 2-guruh

35. Barkamol avlod to'garak rahbarlari (BABM)Tadbirlar