Bosh sahifa Tinglovchilarga → Ishchi o'quv dasturlar

Ishchi o'quv dasturlar

I O’zbekistonda ta’lim-tarbiya jarayonlarining huquqiy-me’yoriy asoslari
1.1. O’zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining isloh qilinishi
1.2. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning huquqiy-me’yoriy hujjatlari 
1.1. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning konseptual asoslari
1.2. Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning huquqiy-me'yyoriy hujjatlari 

 

II Ta’lim-tarbiya texnologiyalari va pedagogik mahorat
2.1. Ta’lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi
2.2. O’quv faoliyatini boshqarish psixologiyasi
2.3. Amaliy xorijiy til
2.2. Ta’lim-tarbiya psixologiyasi
2.2. Yoshlar bilan ishlash psixologiyasi va muloqot madaniyati

 

III Ta’lim jarayonida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash
3.1. Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari
3.2. Boshqaruvda  dasturiy vositalar
3.2. Ta’lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalar
3.1. Axborotning psixologik xavfsizligi
3.2. Psixolog faoliyatida dasturiy vositalar
3.2. ARM faoliyatida dasturiy vositalar
3.2. Yetakchi faoliyatida   dasturiy vositalar
   

 

O’quv-tarbiya ishlari bo’yicha direktor o’rinbosarlari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1.  Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. Ta’lim muassasalarida o’quv jarayonlarni boshqarish  
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosarlari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1.  Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy, tarbiyaviy jarayonlarni boshqarish  
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Ona tili va adabiyot fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ona tili va adabiyot fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ona tili va adabiyot fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Rus tili va adabiyoti fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Rus tili va adabiyoti fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Rus tili va adabiyoti fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Ingliz tili fani o’qituvchilari 

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ingliz tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ingliz tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Nemis tili fani o’qituvchilari 

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Nemis tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Nemis tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Fransuz tili fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Fransuz tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Fransuz tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Davlat (o’zbek) tili fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Davlat (o’zbek) tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Davlat (o’zbek) tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Boshlang’ich ta’limda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Boshlang’ich ta’lim fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Ximiya fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ximiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ximiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Biologiya fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Biologiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Biologiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Geografiya fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Geografiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Geografiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Fizika fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Fizika fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Fizika fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Matematika fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Matematika fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Matematika fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Informatika va axborot texnologiyalari fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

Тарих фани ўқитувчилари

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Tarix fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Тарих fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

Musiqa madaniyati fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Musiqa madaniyati fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Musiqa madaniyati fanini o’qitish metodikasi
4.3 Tanlov o’quv moduli 

 

Tasviriy san’at fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Tasviriy san’at fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Tasviriy san’at fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Texnologiya fani o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Texnologiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Texnologiya fanini o’qitish metodikasi
4.2. Tanlov o’quv moduli 

 

Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlar o’qituvchilari

IV Mutaxassislik fanlar 
4.1. Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlarni o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlarni o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Amaliyotchi psixologlar

IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat asoslari 
4.2. Amaliy psixologiyaning asosiy yo’nalishlari
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

To’garak rahbarlari (texnik ijodkorlik,  badiiy ijodiyot, o’lkashunoslik va ekologiya hamda boshqalar)

IV Mutaxassislik fanlar
4.1.  Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. To’garaklarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi 
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Мактабгача таълим муассасасининг тарбиячилари

IV Мутахассислик фанлар
4.1. Мактабгача таълимда замонавий ёндашувлар
4.2. Машғулотларни ўтказиш методикаси
4.3 Танлов ўқув модули 

Axborot resurs markazi(kutubxona) rahbar va xodimlari

IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Kutubxona faoliyatini rivojlantirish tendensiyalari
4.2. Axborot resurs markazi(kutubxona) ishini tashkil etish va boshqarish
4.3. Tanlov o’quv moduli 

 

Yoshlar yetakchilari

IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Pedagogik jarayonning tizimli tahlili va qarorlar qabul qilish
4.2. Yetakchi faoliyatini tashkil etish metodikasi 
4.3. Tanlov o’quv moduli 


Tadbirlar