Bosh sahifa Tinglovchilarga → O'quv metodik majmualar

O'quv metodik majmualar

I O’zbekistonda ta’lim-tarbiya jarayonlarining huquqiy-me’yoriy asoslari
 
1.1. O’zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining isloh qilinishi
1.2. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning huquqiy-me’yoriy hujjatlari 
1.1. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishning konseptual asoslari
1.2. Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning me'yyoriy-huquqiy asoslari
1.2. Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim tarbiya jarayonlarini tashkil etishning meyyoriy - huquqiy asoslari
   
II Ta’lim-tarbiya texnologiyalari va pedagogik mahorat
 
2.1. Ta’lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi
2.2. O’quv faoliyatini boshqarish psixologiyasi
2.3. Amaliy xorijiy til
2.2. Ta’lim-tarbiya psixologiyasi
2.2. Yoshlar bilan ishlash psixologiyasi va muloqot madaniyati
   
III Ta’lim jarayonida axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash
3.1. Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari
3.2. Boshqaruvda  dasturiy vositalar
3.2. Ta’lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalar
3.1. Axborotning psixologik xavfsizligi
3.2. Psixolog faoliyatida dasturiy vositalar
3.2. ARM faoliyatida dasturiy vositalar
3.2. Yetakchi faoliyatida   dasturiy vositalar
    
O’quv-tarbiya ishlari bo’yicha direktor o’rinbosarlari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. Ta’lim muassasalarida o’quv jarayonlarni boshqarish  
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosarlari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. Ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy, tarbiyaviy jarayonlarni boshqarish  
4.3. Tanlov o’quv moduli 
 
   
Ona tili va adabiyot fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ona tili va adabiyot fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ona tili va adabiyot fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Rus tili va adabiyoti fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Rus tili va adabiyoti fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Rus tili va adabiyoti fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Ingliz tili fani o’qituvchilari 
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ingliz tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ingliz tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Nemis tili fani o’qituvchilari 
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Nemis tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Nemis tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Fransuz tili fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Fransuz tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Fransuz tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Rus tili (o’zbek va qardosh tillardagi sinflarda) fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Davlat (o’zbek) tili fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Davlat (o’zbek) tili fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Davlat (o’zbek) tili fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Boshlang’ich ta’limda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Boshlang’ich ta’lim fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Ximiya fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ximiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Ximiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Biologiya fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Biologiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Biologiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Geografiya fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Geografiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Geografiya fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Fizika fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Fizika fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Fizika fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Matematika fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Matematika fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Matematika fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Chaqiriqqa qadar boshlang’ich tayyorgarlik fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Informatika va axborot texnologiyalari fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
 
Тарих фани ўқитувчилари
IV Мутахассислик фанлар
4.1. Тарих фанини ўқитишда замонавий ёндашувлар ва инновациялар
4.2. Тарих фанини ўқитиш методикаси
4.3 Танлов ўқув модули 
   
Musiqa madaniyati fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Musiqa madaniyati fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Musiqa madaniyati fanini o’qitish metodikasi
04.мар Tanlov o’quv moduli 
   
Tasviriy san’at fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Tasviriy san’at fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Tasviriy san’at fanini o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Texnologiya fani o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Texnologiya fanini o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Texnologiya fanini o’qitish metodikasi
4.2. Tanlov o’quv moduli 
   
Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlar o’qituvchilari
IV Mutaxassislik fanlar 
4.1. Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlarni o’qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar
4.2. Milliy g’oya turkumiga kiruvchi fanlarni o’qitish metodikasi
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Amaliyotchi psixologlar
IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat asoslari 
4.2. Amaliy psixologiyaning asosiy yo’nalishlari
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
To’garak rahbarlari (texnik ijodkorlik,  badiiy ijodiyot, o’lkashunoslik va ekologiya hamda boshqalar)
IV Mutaxassislik fanlar
4.1. Ilg’or tajribalar va innovasiyalar
4.2. To’garaklarni tashkil etish va o’tkazish metodikasi 
4.3. Tanlov o’quv moduli 
 
Мактабгача таълим муассасасининг тарбиячилари
IV Мутахассислик фанлар
4.1. Мактабгача таълимда замонавий ёндашувлар
4.2. Машғулотларни ўтказиш методикаси
4.3 Танлов ўқув модули 
   
Axborot resurs markazi(kutubxona) rahbar va xodimlari
IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Kutubxona faoliyatini rivojlantirish tendensiyalari
4.2. Axborot resurs markazi(kutubxona) ishini tashkil etish va boshqarish
4.3. Tanlov o’quv moduli 
   
Yoshlar yetakchilari
IV Mutaxassislik fanlari
4.1. Pedagogik jarayonning tizimli tahlili va qarorlar qabul qilish
4.2. Yetakchi faoliyatini tashkil etish metodikasi 
4.3. Tanlov o’quv moduli 


Tadbirlar