Bosh sahifa Markaz → O’QUV-USLUBIY MAJMUALAR

O’QUV-USLUBIY MAJMUALAR

                                      Kasbiy qayta tayyorlash                          Pedagogik qayta tayyorlash  
Ingliz tili fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha kasbiy qayta tayyorlash  Matematika fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha pedagogik qayta tayyorlash
1.01 Ingliz tilini o'qitish metodikasi 1.01 Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar
1.02 Umumiy tilshunoslik 2.01 Umumiy psixologioya
1.03 Ingliz tili amaliy kursi 2.02 Umumiy pedagogika
1.04 Ingliz tili tarixi 2.03 Tarbiyaviy ishlar metodikasi
1.05 Ingliz adabiyoti tarixi 3.01 Matematika fanini o'qitishda axborot texnologiylarini qo'llash
1.07 Ingliz tili darsliklari mazmuni va takomillashtirish 3.02 Matematika fanini o'qitish metodikasi
1.08 Tarbiyaviy ishlar metodikasi Informatika fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha pedagogik qayta tayyorlash
1.09 Ta'lim tizimida islohatlar va huquqiy-me'yyoriy hujjatlar 1.01 Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar
2.01 Boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitish metodikasi 2.01 Umumiy psixologioya
2.02 Ingliz tilini o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish 2.02 Umumiy pedagogika
2.03 Tanlov fani: Qiyosiy metodika 2.03 Tarbiyaviy ishlar metodikasi
Boshlang'ich sinflarda o'qitish huquqini berish bo'yicha kasbiy qayta tayyorlash  3.01 Informatika fanini o'qitishda axborot texnologiylarini qo'llash
1.01 Ona tili va adabiyot 3.02 Informatika fanini o'qitish metodikasi
1.02 Matematika Biologiya fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha pedagogik qayta tayyorlash
1.03 Hozirgi rus (o'zbek) tili 1.01 Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar
1.04 Ona tili o'qitish metodikasi 2.01 Umumiy psixologioya
1.05 Matematika o'qitish metodikasi 2.02 Umumiy pedagogika
1.06 Mehnat va uni o'qitish metodikasi 2.03 Tarbiyaviy ishlar metodikasi
1.07 Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi 3.01 Biologiya fanini o'qitishda axborot texnologiylarini qo'llash
1.08 Tanlov fanlari: 3.02 Biologiya fanini o'qitish metodikasi
Boshlang'ich sinflar darsliklari mazmuni va ularni takomillashtirish  
Husnihatga o'rgatish metodikasi  
Ta'lim tizimida islohatlar va huquqiy-me'yyoriy hujjatlar  
2.01 Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya  
2.02 Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi  
2.03 Tarbiyaviy ishlar metodikasi  
Tanlov fanlari: Boshlang'ich sinflarda bolaga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish  
Umumta'lim maktablari psixologiya huquqini berish bo'yicha kasbiy qayta tayyorlash   
1.01 Ijtimoiy pedagogika  
1.02 Oila pedagogikasi  
1.03 Pedagogik mahorat  
1.04 Tarbiyaviy ishlar metodikasi  
1.05 Xalq pedagogikasi. Qiyosiy pedagogika  
1.06 Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi  
1.07 Yosh va pedagogik psixologiya  
1.08 Ijtimoiy psixologiya  
1.09 Oila psixologiyasi  
1.10 Psixodiagnostika va exsperimental psixologiya  
1.11 Psixologik xizmat  
1.12 Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi  
1.13 Tanlov fanlari  
2.01 Pedagogik texnologiya  
2.02 Pedagogik konfliktologiya  
2.03 Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash  
2.04 Psixologik trening asoslari  
2.05 Tanlov fanlari  
Texnologiya fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha kasbiy qayta tayyorlash   
1.01 Texnologiyani o'qitish metodikasi  
1.02 Kasb - hunarga yo'naltirish  
1.03 Chizma geometriya va muhandislik grafikasi  
1.04 Texnik mexanika  
1.05 Xalq hunarmandchiligi  
1.06 Materiallar qarshiligi  
1.07 Gidravlika va issiqlik texnikasi  
1.08 Uy - ro'zg'or asoslari  
1.09 Elektrotexnika, radiotexnika va elektronika  
1.10 Materialshunoslik  
1.11 Metrologiya, standartlash va sertifikatlash  
1.12 Materiallarni kesib ishlash, asbob va stonoklar  
1.13 Mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish va rabotaotexnika asoslari  
1.14 Texnologiya praktikumi  
1.15 Texnik ijodkorlik va dizayn  
1.16 Tanlov fanlari: (Tarbiyaviy ishlar metodikasi)  
2.01 Servis xizmati  
2.02 Texnologiyani o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish  
2.03 Kasbiy kompetentlik  
2.04 Tanlov fanlari:  
Texnologiya darsliklari mazmuni va takomillashtirish  
Ta'lim tizimida islohatlar va huquqiy-me'yyoriy hujjatlar  
Matematika fanini o'qitish huquqini berish bo'yicha kasbiy qayta tayyorlash   
1.01 Matematika o'qitish metodikasi  
1.02 Matematik analiz  
1.03 Algebra va sonlar nazariyasi  
1.04 Geometriya  
1.05 Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika  
1.06 Tanlov fanlari  
Tarbiyaviy ishlar metodikasi  
Ta'lim tizimidagi islohatlar va huquqiy-me'yyoriy hujjatlar  
2.01 Matematikadan misol va masalalar yechish metodikasi  
2.02 Matematikani o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish  
2.03 Matematikani kasbga yo'naltirib o'qitish  
2.04 Tanlov fani: (Matematika fani darsliklari mazmuni va ularni takomillashtirish)  

 

 

 Tadbirlar