Bosh sahifa Tinglovchilarga → Tinglovchilar uchun namunaviy test savollari

Tinglovchilar uchun namunaviy test savollari

Iqtisodiyot masalalari test savollari

Huquq masalalari test savollari

Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari test savollari

Dolzarb mavzular test savollari

Pedagogikaning dolzarb masalalari test savollari

Psixologiyaning dolzarb masalalari test savollari

Axborot texnologiyalari test savollari

Ingliz tili test savollari

Muloqot madaniyati test savollari

Rahbar xodimlar pedagogikasi test savollari

Rahbar xodimlar psixologiyasi test savollari

MT-25 O`quv tarbiyaviy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosarlari uchun test savollari

MT-25 Ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha direktor o`rinbosarlari uchun test savollari

MT-50 Bolalar musiqa va san’at maktabi o’qituvchilari uchun test savollari

MT-99-Ona tili va adabiyot o’qituvchilari uchun test savollari

MT-106 Xorijiy (nemis tili) o`qituvchilari uchun test savollari

MT-106 Xorijiy (fransuz tili) o`qituvchilari uchun test savollari

MT-106 Xorijiy (ingliz tili) o`qituvchilari uchun test savollari

MT-107  Rus tili (o`zbek va qardosh tillardagi sinflarda) o’qituvchilari uchun test savollari

MT-108 Davlat (O’zbek) tili o'qituvchilari uchun test savollari

MT-110 Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun test savollari

MT-111 Kimyo fani o`qituvchilari uchun test savollari

MT-112 Biologiya  fani  o`qituvchilari uchun test savollari

MT-113 Geografiya fani o’qituvchilari uchun test savollari

MT-114 Fizika fani o`qituvchilari uchun test savollari

MT-115 Matematika o’qituvchilari uchun test savollari

MT116-Jismoniy tarbiya o’qituvchilari uchun test savollari

MT-117 Informatika fani o'qituvchilari uchun test savollari

MT-118 Tarix fani o’qituchilari uchun test savollari

MT-121 Tasviriy san’at va chizmachilik fani uchun test savollari

MT-127 Xalq ta’limi tizimidagi ta’lim muassasalari Axborot resurs markazi rahbar va xodimlari uchun test savollari

MT-122 Mehnat ta’limi fani o‘qituvchilari uchun test savollari

MT-124 Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari fani o‘qituvchilari uchun test savollari

MT-136 Maktabgacha ta’lim muassasasining musiqa rahbarlari uchun test savollari

MT-137 Maktabgacha ta’lim muassasalarining tarbiyachilari uchun test savollariTadbirlar